Duurzame inzetbaarheid

Soms kunnen medewerkers extra begeleiding gebruiken. Onze jobcoaches helpen dan op de werkvloer met als doel dat iemand weer zelfstandig te laten functioneren en zijn of haar plezier te laten hervinden. Jobcoaching wordt altijd toegekend door het UWV of de gemeente.

Jobcoaches

De begeleiding op de werkplek staat centraal. Naast deze begeleiding heeft de jobcoach ook de taak om eventuele belemmeringen op een werkplek weg te nemen.

De Jobcoach heeft hierin een sturende of coachende taak. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat hij/zij aanwezig is bij besprekingen of helpt tijdens de inwerkperiode. Ook kan de jobcoach helpen op de werkvloer en een persoonlijke handleiding voor uw medewerker maken. Het is de bedoeling dat de medewerker na ondersteuning van de jobcoach weer zelfstandig functioneert.

Een medewerker komt in aanmerking voor een jobcoachtraject wanneer hij of zij een Wajong-uitkering, WIA-uitkering of een Indicatie Banenafspraak heeft.

Al onze diensten

Bekijk al onze diensten