Ondersteuning MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is niet meer weg te denken uit de bedrijfvoering in Nederland. Wij helpen werkgevers met het ontwikkelen van MVO-beleid, waarbij we uiteraard focussen op personeelsbeleid en Social Return. We adviseren daarnaast hoe MVO kan bijdragen aan de profilering van ieder bedrijf.

MVO steeds belangrijker

Uiteraard zijn de doelen van jouw bedrijf breder dan alleen geld verdienen. Je wilt ook een bijdrage leveren aan een schonere en leefbare leefomgeving.

Daar komt bij dat de stakeholders van jouw organisatie dat ook steeds meer verwachten. Denk maar aan jongeren op de arbeidsmarkt. Die wegen de intenties en inspanningen van een potentiële werkgever mee in hun keuzes. Ook overheden nemen steeds vaker inspanningsverplichtingen op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen op in hun tendereisen.

Maar hoe pak je dat nou aan? Welke mogelijkheden zijn er en welke rol zou jouw personeelsbeleid kunnen spelen? En als je dat allemaal al scherp hebt, dan weet je nog niet welke regelingen en subsidies er zijn.

Dus stel je de vraag gewoon aan Loket Zuid. Wij helpen je met het inpassen van Social Return in jouw organisatie en wijzen jouw bedrijf de weg in de wirwar aan regelingen.

Al onze diensten

Bekijk al onze diensten